REFORMA D’UN EDIFICI PER CENTRE DE FORMACIÓ D’ADULTS I RADIO TELEVISIÓ MARICEL DE SITGES

Promotor:  AJUNTAMENT DE SITGES
Direcció: SRA. LAURA PONT RAMÉNTOL