CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI D’HABITATGES DE NOVA PLANTA AL C/ TAJO DE BARCELONA

Tajo

Promotor: IMMOBILIARIA MALUGA, S.L
Direcció: SR. ENRIC ANGUERA DE CARLOS