RESTAURACIÓ DE LA FAÇANA SUD DE LA COL·LEGIATA BASÍLICA DE SANTA MARIA DE LA SEU DE MANRESA

Promotor: BISBAT DE VIC
Direcció: SR. JAUME SOLDEVILA SEGURA