INAGURACIÓ DEL CAP PIERA PER L’HONORABLE SENYOR ANTONI COMIN I OLIVERES CONSELLER DE SALUT

Inauguració Piera 1 def

Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA
Direcció: Esteve Puigdengolas i Legler