Restauració façanes Casa Torrent (Ca la Buresa) - Fase 1 i 2.1

Promotor: Comunitat de Propietaris Plaça Fius i Palà
Direcció: Sr. Miquel Àngel Prunés Feixas
Superfície de restauració: 1.359,12 m2
Ubicació: Manresa