Reforma interior àmbit: claustre (sala audiovisuals i sanitaris) i adaptació dels espais de sagristia i vestíbul d’accés al C.I.E.I del santuari a la Santa Cova de Sant Ignasi

Promotor: Centre Internacional d’Espiritualitat Cova de Sant Ignasi
Direcció: Sr. Lluís Barreiro Pombo i Sr. Anton Baraut Guilà
Superfície de restauració: 310,84
Ubicació: MANRESA