Hotel Sant Benet

Promotor: FUNDACIÓ CATALUNYA – LA PEDRERA