New construction “La Talaia” institute secondary school

Developer: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Management: Mr. Esteve Puigdengolas Legler
Constructed area: 4.626,55 m2
Location: Segur de Calafell