ALBERT COTS ESCOLLIT VICEPRESIENT DE LA CAMBRA DE CONTRATISTES D’OBRES DE CATALUNYA.

CCOC web